سایت گنج افروز

مقدمه

بر اساس سر شماری نفوس و مسکن سال 1375 از جمعیت 2602008 نفری استان مازندران حدود 1/54 درصد یعنی 1407775 نفری در بیش از 3540 نقطه روستایی استان ساکن هستند . اکثر این نقاط روستایی از نظر موقع فضایی و جغرافیایی در منطقه جلگه ای و هموار که بیشتر قسمت های آنرا خاک زراعی مناسب و مستعد کشت زرع تشکیل داده شکل و توسعه یافته اند و به همین دلیل استان مازندران همانند استانهای همجوار ساحلی به عنوان قطب کشاورزی اعلام گردیده است . با توجه به پراکندگی سکونتگاه های روستایی که عموما در حاشیه رودخانه ها و راههای ارتباطی و یا در محدوده استحفاضی شهر ها قرار گرفته و نظم بخشیدن به چگونگی و گسترش آنها و تعیین الگو و متدهائی جهت برنامه ریزی و ادامه گسترش آنها برای مسئولین ذیربط در اولویت قرار می گیرد . چرا که بعضی از همین روستاها با برخورداری از جمعیت بالا و امکانات بالفعل و بالقوه منطقه در آینده نزدیک بعنوان یکی از نقاط شهری تبدیل خواهد شد و رشد ارگانیکی و حساب نشده آنها مشکلاتی را برای ساکنان این نقاط و مسئولین امر فراهم می نماید.

به همین منظور به فراخور ظرفیت و استعدادی که هر سکونت گاه روستایی از خود بروز می دهد طرحهای مختلفی از سوی مسئولین تهیه و به مرحله اجرا در می اید . تهیه همه ی این طرحها برای ایجاد زمینه های لازم جهت تثبیت جمعیت در نقاط روستایی صورت می گیرد . تهیه طرح هادی روستایی نیز از جمله فعالیتهایی است که ضمن ساماندهی اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری ، کشاورزی ، تاسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی و سکونتگاهای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید . اقدام چنین فعلالیتهائی در سطح آن نیز بیانگر برخورداری روستا از پتانسیلهای رشد بوده که در نتیجه لزوم ارائه طرحی برای سازماندهی فضایی و کالبدی را در دستور کار قرار می دهد . در این ارتباط روستای پائین گنج افروز ابتدا به صورت اجمالی وضعیت عمومی شهرستان و حوزه نفوذ و سپس وضع موجود روستا در فصل اول مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته که این بررسی ها در فصل دوم مورد تجزیه و نحلیل واقع شده است . و نهایتا در فصل سوم وضعیت آینده روستا با توجه به همه موارد و دستورالعملهای سایر دستگاه های ذیربط ، طرح پیشنهادی ارائه گردیده است . که علاوه بر این گزارش ، موارد مذکور در هفت شیب نقشه نیز خلاصه شده که پیوست این گزارش می باشد . امید می رود با اجراء و لحاظ نمودن مفاد طرح روند طرح گسترش مجموعه این روستاها بصورت اصولی و بهینه صورت گیرد . جا دارد که از بخشداری محترم بخش مرکزی بخش بهداشت ، آموزش و پرورش ، مدیریت جهاد کشاورزی ، آب و فاضلاب روستائی ، امور آب شهرستان بابل و سایر ادارات که از یاری و مساعدت های آنها همواره بهره مند بودیم صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از خداوند بزرگ مزید توفیقات همگان را برای پیشبرد اهداف عالیه طرح خواستاریم .

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۸ساعت ۱۰:۱۴ قبل از ظهر  توسط   |